PODALJŠANI ROK ZA EVIDENTIRANJE KANDIDATOV

Domov-Novice-PODALJŠANI ROK ZA EVIDENTIRANJE KANDIDATOV

Spoštovane članice organizacije, predsednice in predsedniki!

V vodstvu Mladinskega sveta Ljubljane (MSL) bomo v letošnjem letu podaljšali rok za evidentiranje kandidatov za novo vodstvo MSL za mandatno obdobje 2022 – 2024. Prvi rok za evidentiranje kandidatov smo objavili 6. 10. 2021 in ker sta se prijavila le 2 kandidata, bomo volitve morali ponoviti. 

Volitve bodo potekale v naslednjih korakih:

  1. Evidentiranje kandidatov.
  2. Izvolitev volilne komisije.
  3. Izvolitev novega vodstva MSL.

Evidentiranje kandidatov za volilno komisijo, kot tudi za vodstvo MSL, bo potekalo tako, da si na spodnji povezavi prenesete obrazca in ju izpolnjena ter ožigosana s strani vaših matičnih organizacij pošljete na naslov: Mladinski svet Ljubljane, Bežigrad 6, 1000 Ljubljana. Evidentiranje kandidatov bo potekalo 6 delovnih dni, med dnem 2. 12. 2021 in 10. 12. 2021. Upoštevali bomo vse glasovnice, ki bodo oddane do 10. 12. 2021 do 23:59 ure. 

Prenos obrazcev za evidentiranje kandidatov: https://1drv.ms/u/s!Ai06IsZO_V7BgsEIogV8CGpXfhPXTQ?e=MUP2kX 

Vodstvo MSL bo prispele glasovnice odprlo in javno objavilo kandidate za navedene funkcije na naši spletni strani (www.mslj.si), skupaj z njihovim življenjepisom in motivacijskim pismom. Namen objave je, da boste lahko skozi besedilo spoznali kandidate za novo mandatno obdobje. 

Po zaključenem postopku evidentiranja in objave seznama kandidatov vam bomo na vaše uradne naslove po pošti priporočeno poslali ožigosane komplete glasovnic. Tiste organizacije članice, ki imate polnopravno članstvo, boste prejele 3 pakete glasovnic, tiste s pridruženim članstvom pa po 1 paket glasovnic.

V vsakem paketu bosta: glasovnica za volitve volilne komisije ter glasovnica za volitve vodstva MSL. Priloženi bosta tudi 2 kuverti.

Po prejetih glasovnicah, boste imeli 15 dni časa, da nam jih po pošti vrnete. POMEMBNO: vse glasovnice za volitve vodstva MSL pošiljajte v ločeni kuverti s pripisom »VOLITVE – NE ODPIRAJ«. Glasovnice, poslane brez tega pripisa, žal ne bodo upoštevane. Vsaka glasovnica se bo štela kot 1 glas prisotnosti, upoštevane bodo vse glasovnice prejete do vključno 17. dne po objavi seznama kandidatov. Točen datum bo objavljen skupaj s seznamom.

Glasovnice, ki bodo oddane za volilno komisijo obvezno oddajte v ločeni kuverti,  s pripisom »VOLILNA KOMISIJA«. Glasovnice, poslane brez tega pripisa, žal ne bodo upoštevane. Vodstvo MSL bo omenjene glasovnice odprlo posebej in na podlagi glasov, bomo javno objavili imena volilne komisije z izidom seštetih glasov. 

Izvoljena volilna komisija se bo sestala v najkrajšem možnem času, odprla kuverte označene z »VOLITVE-NE ODPIRAJ« ter preštela glasovnice in sporočila rezultate volitev.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z volitvami sem vam na voljo na:

GSM: 041 837 141 in e-mail: (ivan.jacimovic@hotmail.com).

S spoštovanjem,

Predsednik MSL
Ivan Jaćimović