Izžrebali smo najemnike stanovanj za mlade. V komisiji je sodeloval tudi MSL.

Domov-Novice-Izžrebali smo najemnike stanovanj za mlade. V komisiji je sodeloval tudi MSL.

Izžrebali smo najemnike stanovanj za mlade. V komisiji je sodeloval tudi MSL.

Utrinek z žrebanja. Foto: Nik Rovan.

V Mestni hiši je v četrtek 15. aprila potekalo javno žrebanje najemnih stanovanj za mlade, ki ga je bilo možno spremljati na naši spletni strani. Izžrebali smo 30 mladih najemnikov in po dve rezervi za vsako skupino upravičencev, od katerih se jih bo 10 lahko že prihodnji mesec vselilo v novo stanovanjsko sosesko Brdo.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) je v okviru 2. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim razpisal 30 stanovanj, od tega jih je 10 namenjenih za oddajo mladim posameznikom, 10 za oddajo mladim parom, 10 pa za oddajo mladim družinam.

Na razpis je prispelo 482 vlog, po njihovi preučitvi se jena listo upravičencev uvrstilo 339 prosilcev. Ker to število presega število razpisanih stanovanj, je danes, skladno z določili Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim ter omenjenega javnega razpisa, potekal javni žreb za dodelitev stanovanj za vsako skupino posebej.

Vse tri sezname na javnem žrebu uspelih upravičencev bomo predvidoma v treh dneh po žrebu objavili tudi na naši spletni strani www.ljubljana.si in na spletni strani JSS MOL.

Upravičencem bomo stanovanja dodeljevali postopoma. Prvih 10 mladih se bo v novo stanovanjsko sosesko na Brdu lahko vselilo že prihodnji mesec, ostala stanovanja na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana in na Vrhniki pa bodo vseljiva še letos in prihodnje leto.

Župan Zoran Janković je ob tej priložnosti poudaril, da si bomo v Ljubljani še naprej prizadevali za zagotavljanje neprofitnih stanovanj čim širšemu krogu upravičencev. Poleg pravkar zgrajene nove soseske Brdo v naslednjih dveh letih načrtujemo še izgradnjo stanovanj na Rakovi jelši, kjer bomo v dveh fazah zgradili skupaj 255 stanovanj, ter na območju Litijske in Pesarske ceste, kjer načrtujemo 97 stanovanj. V soseski Zelena jama je predvidena gradnja 87 novih stanovanj, dodatno bomo z nakupom zagotovili še 88 novih, na Povšetovi ulici pa bo okrog 360 stanovanjskih enot. Na Jesihovem štradonu načrtujemo izgradnjo 44 stanovanjskih enot, za katere pričakujemo v kratkem tudi izdajo gradbenega dovoljenja. Na Cesti dveh cesarjev smo prav tako že odkupili zemljišča, s katerih smo očistili črno odlagališče, v roku dveh let pa bomo tam začeli graditi neprofitna stanovanja.

»Na Mestni občini Ljubljana bomo tudi v prihodnje z mislijo na mlade ustvarjali pogoje, ki jim bodo omogočali lažjo pot do samostojnosti,« je sklenil župan Zoran Janković.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate video posnetek, ki smo ga prenašali tudi v živo.
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/javno-zrebanje-stanovanj-za-mlade/