Prispevki

Menjava vodstva

Menjava vodstva

 Organizacije Mladinskega sveta Ljubljane so na svojem zboru izvolile novo vodstvo in organe.

Zbor je v torek, 18. novembra 2014, potekal v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa. Predstavljeno je bilo delo v prejšnjem mandatu, nato pa z izvolitvijo novega vodstva postavljene smernice za nadalnje delo.

Za predsednika je bil izvoljen Vasilije Simeunović Djukić, ki je na tej funkciji nasledil Tomaža Senečiča.

Izvoljeni so bili tudi ostali člani predsedstva, ki so: Igor Isajlovič, Dominika Žagar in Ivan Jačimovič. Člani kolegija: Martin Krivec, Luka Zatler in Luka Novak.

Vasko je že v uvodnem nagovoru predstavil pogled in usmeritve MSL-ja v mandatu 2014-2016 - " v Ljubljani je bila že v preteklosti zaznana določena problematika. Odraščanje v nekaterih urbanih četrtih ponuja namreč manj možnosti za dejavno udeležbo v družbi in sooblikovanje lokalne skupnosti. Deprivilegirani mladi se tako večkrat kot njihovi vrstniki soočajo z različnimi vrstami diskriminacije, stereotipov in predsodkov.

 Sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni je ključnega pomena za razvoj bolj demokratične, vključujoče in uspešne družbe. Dosedanje izkušnje kažejo, da je na tem področju še mnogo izzivov in prostora za izboljšave. "

Tu vidi strukturo MSL, ki mladim omogoča aktivno sodelovanje v družbi, jih usmeri v bistvo aktivnega preživljanja prostega časa, da imajo možnost, prostor in podporo.


 2566,    Objava: MSL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si