Prispevki

Na Zboru MSL sprejem novih organizacij, potrditev poročila o delu in letnega načrta

Na Zboru MSL sprejem novih organizacij, potrditev poročila o delu in letnega načrta

 

Na Zboru MSL sprejem novih organizacij, potrditev poročila o delu in letnega načrta

 

Mladinski svet Ljubljane se je v četrtek, 14. junija 2018, sestal na rednem Zboru članic z namenom sprejema novih organizacij, izvolitve nadomestne članice v nadzornem odboru ter potrditve poročila o delu in letnega načrta.

Veseli nas, da se naša skupnost povečuje. V Mladinskem svetu Ljubljane so štiri nove organizacije: društvo Globalis, društvo Parada ponosa, društvo Šiškarji in društvo Aktivna mlada generacija. 

 

 

»Z začetkom preteklega leta je minilo prvo leto od sprejema prve strategije za mlade v Mestni občini Ljubljana. Gre za obdobje drugačnega, bolj strukturiranega in poglobljenega pristopa k ukvarjanju z mladinsko politiko v Ljubljani

Sam proces oblikovanja strategije je odprl mnogo vprašanj. Z vključitvijo širokega kroga deležnikov in javnimi razpravami, je oblikovanje mladinske politike v Ljubljani dobilo novo pozornost. Odprli so se novi izzivi in strategija samo po sebi nanje ni zmogla odgovoriti. Proces oblikovanja strategije je rezultiral tudi v vzpostavitvi novega posvetovalnega telesa župana, ki se ukvarja s področjem mladine in odpira ter razpravlja o konkretnih področjih ter problematikah. Gre za približanje želje, ki jo Mladinski svet Ljubljane že dlje časa naslavlja na občino, torej formaliziranje odnosa mladinskega sektorja in občine na nivoju sprejemanja političnih odločitev. S tem se je odprla nova dimenzija možnosti vplivanja na politike lokalne skupnosti in Mladinski svet Ljubljane je vlogo kredibilnega partnerja v tem procesu upravičil. Zdaj, ko so se vzvodi okrepili in se približujemo prvi evalvaciji strategije, ima mladinski sektor možnost tudi preko Mladinskega sveta Ljubljane na konstruktiven in učinkovit način sporočati svoja stališča in podati predloge ter pridobiti soglasje znotraj tega novega političnega procesa

Vasko Simeunović, predsednik MSL


 471,    Objava: MSL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si