Print this page

Prispevki

1. SEJA SVETA ZA MLADE

1. SEJA SVETA ZA MLADE

 
(0 votes)

 

Prva, konstitutivna seja Sveta za Mlade MOL

V Hribarjevi dvorani ljubljanskega Magistrata se je na 1., konstitutivni seji sestal Svet za Mlade MOL. Namen seje je bil dogovor o načinu dela, na dnevnem redu pa je bila tudi točka o osnutku Pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim v starosti od 18. do 29. leta.

Vsebina seje je predstavljena v zapisniku, ki ga najdete naslednji povezavi – 1. seja Sveta za mlade MOL

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb