Organizacije članice

Domov-Organizacije članice

Polnopravne članice Mladinskega sveta Ljubljane

DRUŠTVO MIK ČRNUČE

ERAZEM – SLOVENSKO POPOTNIŠKO DRUŠTVO

SLOVENSKA DEMOKRATSKA MLADINA OO LJUBLJANA

MLADI FORUM SD LJUBLJANA

NOVA GENERACIJA OO LJUBLJANA

MO MLADE LIBERALNE DEMOKRACIJE LJUBLJANA

MLADINSKI CEH

MLADA SLOVENIJA RO LJUBLJANA

MESTNA ZVEZA TABORNIKOV LJUBLJANA

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV, SKAVTSKI OBČINSKI SVET LJUBLJANA

SLOVENSKA AKADEMSKA UNIJA

DRUŠTVO AMG

Pridružene članice Mladinskega sveta Ljubljane

DRUŠTVO ŠKUC, ENOTA LJUBLJANA

DRUŠTVO MLADIH SOTOČJE LJUBLJANA

MLADINSKA KOMISIJA GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA

DRUŠTVO INFORMACIJSKI CENTER LEGEBITRA

DRUŠTVO MLADIH INTERES

SOKOLSKO DRUŠTVO MOSTE

DRUŠTVO MEPI

DRUŠTVO DIH – ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

DRUŠTVO GLOBALIS

DRUŠTVO LJUBLJANA PRIDE

DRUŠTVO ŠIŠKARJI