Šport v Ljubljani

Šport v Ljubljani

Šport v Ljubljani

 

Šport v Ljubljani

Športna aktivnost je eden ključnih gradnikov telesnega in duševnega razvoja mladih. Posameznika, ki je v mladosti redno udeležen v športnih aktivnostih, ta vzorec običajno spremlja skozi vse življenje. Obenem pa je razvoj tako vrhunskega kot rekreativnega športa v veliki meri odvisen prav od dostopnosti športa ter od izvajanja kakovostnih športnih programov. Lokalna skupnost ima pri tem zelo pomembno vlogo, položaj mladih v športni lokalni politiki podrobneje opredeljujeta Strategija MOL za mlade 2016-2025 in Strategija na področju športa v MOL, ki je bila sprejeta junija letos.

 

Ključni dokumenti na področju športa v Ljubljani

 • Nacionalni program športa v RS od 2014 do 2023. Dokument.
 • Strategija razvoja športa v MOL od 2008 do 2012. Dokument.
 • Strategija športa v MOL do 2028. Dokument.
 • Letni program športa 2018. Dokument.
 • Šolska športna tekmovanja. Preberi več.
 • Več o športu v Ljubljani. Klik.

 

Stanje

»Športna aktivnost je eden ključnih gradnikov telesnega in duševnega razvoja mladih. Posameznika, ki je v mladosti redno udeležen v športnih aktivnostih, ta vzorec običajno spremlja skozi vse življenje. Obenem pa je razvoj tako vrhunskega kot rekreativnega športa v veliki meri odvisen prav od dostopnosti športa ter od izvajanja kakovostnih športnih programov. Lokalna skupnost ima pri tem zelo pomembno vlogo, položaj mladih v športni lokalni politiki pa je podrobneje opredelila tudi Strategija na področju športa v MOL, ki je bila sprejeta letos junija.

V Ljubljani obstaja raznolika športna ponudba. Športno infrastrukturo v sestavljajo športni objekti, s katerimi upravlja javni zavod Šport Ljubljana, športne površine, s katerimi upravljajo različna športna društva, telovadnice in igrišča v upravljanju šol ter komercialna ponudba drugih izvajalcev.

MOL ima v upravljanju skupaj 885.412 m2 športnih površin, od tega 821.912 m2 odkritih športnih površin in 63.500 m2 pokritih. Naloga Javnega zavoda Šport Ljubljana je razvijati urbano športno infrastrukturo, ki bo prebivalcem MOL pomagala razvijati športni slog življenja.«

Vir Mestna občina Ljubljana

 

Šolska športna tekmovanja za mladino

»Tekmovanja za prvaka Ljubljane v igrah z žogo so organizirana v obliki ligaških tekmovanj s končnico, turnirjev in enodnevnih tekmovanj. Srednješolskih športnih tekmovanj se v MOL na letni ravni udeležuje približno 6.000 dijakinj in dijakov. Igre z žogo še vedno predstavljajo po obsegu največji del programa, saj neprekinjeno potekajo od septembra do februarja, v njem pa sodeluje 164 ekip. Vsako leto se v povprečju odigra preko 400 tekem. V dvanajstih individualnih panogah po množičnosti vsekakor prednjačita atletski tekmovanji, nekoliko pa zaostaja udeležba na krosu, športni orientaciji, namiznem tenisu, streljanju in plavanju. Po dolgih letih je ponovno na sporedu tekmovanje v alpskem smučanju in poskusno uvedeno tekmovanje v akvatlonu in v športni orientaciji.

 Medfakultetna tekmovanja potekajo v obliki ligaških in enodnevnih tekmovanj. Udeležuje se jih preko 3000 študentk in študentov. V vodstvu krovne športne organizacije Športne zveze Univerze v Ljubljani načrtujejo širitev ponudbe. V MOL se izvajajo ligaška tekmovanja med fakultetami v športnih panogah futsal, košarka, odbojka in tenis ter enodnevna tekmovanja v namiznem tenisu, badmintonu, odbojki na mivki, plavanju in atletiki.« 

Vir Mestna občina Ljubljana

 

Urbani športi

»Pomemben dejavnik zdrave aktivnosti mladih v urbanih središčih je tudi ustrezna razvitost ti urbanih in outdoor športov, ki vključujejo: rolkanje, longboard, rolanje, bmx in dirt kolesarjenje, break dance, športno plezanje, slack line, parkour in freerun, streetball, futsal ipd. Stopnja razvoja urbanih športov je pomemben pokazatelj sodobnosti in kakovosti življenja v mestih ter oblikovanja skupnosti mladih, ki aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas.«

Vir Mestna občina Ljubljana

 

Podpora športnim društvom

»MOL preko Oddelka za šport sofinancira športni program približno 100 društvom iz 50-ih individualnih športnih panog in 50 društvom iz 10-ih kolektivnih športnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje je MOL za izvedbo programa letno dodelil tudi 12.000 šolskih ur uporabe športnih objektov osnovnih šol in objektov Javnega zavoda Šport Ljubljana.

Po raziskavi Mladina 2013 se sicer delež športno aktivnih mladih povečuje – 92,9 % mladih je športno dejavnih, od tega 62,7 % vsaj enkrat tedensko.«

Vir Mestna občina Ljubljana

 

Oddelek za šport MOL

Naloge Oddelka za šport:

 • opravlja naloge na področju športa,
 • skrbi za uresničitev programa športa v MOL in za zagotavljanje javne mreže športnih objektov,
 • opravlja naloge za sofinanciranje programov športa,
 • opravlja naloge za sofinanciranje športne infrastrukture in javnih zavodov s področja športa,
 • koordinira interesne programe športa v okviru predšolske vzgoje in izobraževanja.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za programe športa
 • Odsek za razvoj in infrastrukturo na področju športa

 475,    Objava: MSL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si