Mobilnost in prometna infrastruktura v Ljubljani

Mobilnost in prometna infrastruktura v Ljubljani

Mobilnost in prometna infrastruktura v Ljubljani

 

Mobilnost in prometna infrastruktura v Ljubljani

Mladi smo aktivni in številčni udeleženci v prometu, uporabniki javnega potniškega prometa in prometne infrastrukture. Naše vsakodnevne poti so raznolike. V srednješolskem obdobju pogosto obiskujemo šolo, ki se nahaja v drugi mestni četrti, v obdobju študija pa se ta verjetnost še poveča.

V času šolanja je dijakom in študentom na voljo subvencionirana vozovnica Ljubljanskega potniškega prometa. Preberi več.

»V raziskavi okoljske ozaveščenosti mladih v MOL iz leta 2012 je 54 % anketiranih dijakov in 48 % anketiranih študentov kot najpomembnejšo obliko trajnostne mobilnosti za Ljubljano namesto avtomobila izbralo javni potniški promet. Kolesarjenje je bolj priljubljeno pri študentih kot dijakih. V primeru pešačenja na krajše razdalje pa prednjačijo dijaki.«
Vir Mestna občina Ljubljana

 

Ključni dokumenti na področju mobilnosti in prometne infrastrukture v Ljubljani

  • Vizija »Ljubljana 2025« - Sprejeta leta 2007. Gre za celovit pristop k trajnostnemu razvoju mesta. Preberi več.
  • Občinski prostorski načrt (OPN) – Izvedbeni del (ID) in Strateški del (SD) za obdobje 2011–2027 – Ključen dokument za razvoj mesta. Preberi več.
  • Strokovne podlage urejanja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji – Pripravljeno leta 2010 v sodelovanju z Razvojno regionalno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Dokument.
  • Prometna politika MOL – Sprejeta leta 2012. Glavni poudarek je v omejevanju osebnega motornega prometa in spreminjanju potovalnih navad ljudi v bolj trajnostne načine – peš, s kolesom in z javnim prevozom ter izboljšanju porazdelitve mobilnosti tako, da bo tretjina poti opravljenih z javnim prevozom,tretjina s kolesom in peš ter tretjina z osebnim vozilom. Preberi več.
  • Strategija elektromobilnosti v MOL – Sprejeta leta Obravnava del trajnostne mobilnosti, ki se nanaša na izbiro prevoznih sredstev na do okolja prijazen pogon, kot je elektrika. Dokument.
  • Trajnostna urbana strategija – Sprejeta leta 2016 in 2017. Opredeljuje urbano platformo za uskladitev sektorskih razvojnih programov, politik in planov v Mestni občini Ljubljana. Preberi več.
  • Celostna prometna strategija MOL – Sprejeta leta 2017. Gre za nadgradnjo Prometne politike MOL (2012), s katero se občina med drugim zavezuje, da bo do leta 2027 2/3 poti opravljenih na trajnostni način – peš, s kolesom in z javnim prevozom. Dokument.

 

Dodatno gradivo

  • Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji; Koblar Simon 2017, magistrsko delo. Dokument.

Izvleček povzetka: »Sedanje omrežje javnega potniškega prometa (JPP) v Ljubljanski urbani regiji (LUR) ni optimalno, saj se ni ustrezno prilagajalo razvoju mesta in potovalnim navadam prebivalcev. Elektronski načina plačevanja v mestnem JPP in napovedana uvedba enotne vozovnice za vse vrste JPP sta priložnost za drugačno organizacijo omrežja. Namen magistrske naloge je na podlagi razpoložljivih podatkov zasnovati predlog alternativnega omrežja JPP v LUR.«

 

  • Trajni ukrepi Evropskega tedna mobilnosti 2018 v Ljubljani. Preberi več.

 585,    Objava: MSL

O nas

Smo krovna organizacija ljubljanskih mladinskih organizacij!

Podpira nas: 

 

Twitter

Hitri kontakt

Mladinski svet Ljubljane
Bežigrad 6
1000 Ljubljana
E-pošta: info@mslj.si