Blog

Domov-Blog

Mladinski svet Ljubljane (v nadaljevanju: MSL) je krovna organizacija vseh mladinskih organizacij v Ljubljani. Ustanovljena je bila leta 2001 z namenom spodbujanja politične participacije mladih. V tistem času so podmladki političnih strank združili moči in interese, ter si skozi delovanje MSL omogočili dodaten komunikacijski kanal z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v želji sooblikovanja in soodločanja o kvaliteti življenja mladih meščanov. 

18 let kasneje, leta 2019, lahko pri političnih podmladkih opazimo velik upad v organiziranosti in posledično tudi vplivu pri delovanju, še posebej tistih, ki so bili v preteklosti zelo aktivni na lokalni ravni. Mnogo parlamentarnih strank, ki so nastale v obliki list posameznikov, nimajo niti operativno formiranih podmladkov, medtem ko »starejše« stranke le-te imajo. 

Glede na raziskavo »MOL za mlade«, kjer raziskovalci navajajo zgolj 6 % zanimanje mladih za politiko kot tako, lahko zaključimo, da je tudi na MSL potrebna sprememba miselnosti, organiziranosti in pristopa glede samega delovanja. To dokazuje tudi dejstvo, da so se v vsem tem času pojavile različne ciljno usmerjene organizacije, formirane v obliki društev, kot npr.: gasilsko društvo, športno društvo, kulturno društvo, razna aktivistična društva ipd. Veliko je tudi takšnih, ki delujejo znotraj fakultet in so dobro operativno organizirane, vendar pri svojem delovanju omejene zgolj na svojo organizacijsko enoto, torej fakulteto. 

Našo vlogo, kot krovna organizacija, vidim v tem, da smo povezovalni člen med vsemi mladinskimi organizacijami, s tem pa tudi vezni člen med organizacijami in MOL. Da bi nam uspelo mladinske organizacije zainteresirati za sodelovanje, bi bilo potrebno najprej vzpostaviti določene mehanizme delovanja, ki bodo s kontinuiranimi delovnimi procesi omogočali obliko »servisa« sodelujočih organizacij. Z vrsto različnih projektov, ki vključujejo vsa področja, ki zanimajo mlade: kultura, izobraževanja, šport, zabava, dobrodelnosti, politična participacija ipd., bomo uspeli zajeti širok krog mladih, ki se bodo želeli vključiti v naše aktivnosti. 

Glede na povedano, bomo v letu 2019 pozornost namenili predvsem organizaciji sami, saj jo moramo narediti v javnosti prepoznavno, kredibilno in širši družbi koristno. V ta namen smo skupaj z mandatno ekipo sestavili obsežen program, ki smo ga tudi sposobni uresničiti.  

V Ljubljani dne, 27. januar 2019

Predsednik MSL
Ivan Jaćimović